fbpx

KAUPPI SPORTS CENTER REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Sporty World Oy
Y-tunnus: 2749667-5
Postiosoite: Pihkanokankatu 5
33900 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Nimi: Sami Joru
Postiosoite: Pihkanokankatu 5
33900 Tampere
Sähköposti: sami@kauppisportscenter.fi

3. Rekisterin nimi 

Sporty World Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Yhteydenottolomake
Asiakas jättää yritykselle yhteydenottopyynnön ja siihen tarvittavat henkilötiedot.

Uutiskirje
Asiakas tilaa yrityksen uutiskirjeen ja antaa näin luvan markkinointi-, tieto- ja ajankohtaisten sähköpostien lähettämiseen asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Muut mahdolliset asiakastietojen käsittelytarkoitukset:
● Asiakassuhteen hoitaminen

● Analysointi ja tilastointi

● Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

● Mielipide- ja markkinatutkimukset

● Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

● Yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet

● Tieto asiakkaan olemassaolevasta asiakassuhteesta yritykseen

● Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten tiedot käynneistä Sporty World Oy:n toimipisteissä

● Asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, palvelujen tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot)

● Mahdolliset tarjonnanestotiedot

● Mahdolliset luvat ja suostumukset

● Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään yhteydenottolomakkeella tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Myös internet-sivuilla käytettävillä evästeillä ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla voidaan tietoja kerätä. Lisäksi voidaan käyttää Väestötietojärjestelmän, Postin osoitetietojärjestelmän, puhelinyhtiöiden yhteystietorekisterejä ja muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekisterejä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sporty World käyttää tunnettujen ja luotettavien kansainvälisten toimijoiden (kuten Google ja WordPress) työkaluja ja pilvipalveluita tietojensa ylläpitämiseen. Tietoja pyritään käsittelemään vain EU:n tai ETA:n sisällä aina kun se on mahdollista järjestelmien teknisten rajoitteiden suhteen kohtuullisella vaivannäöllä. Tietoja voidaan käsitellä EU:n ja ETA:n ulkopuolella luotettavien toimijoiden kanssa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan sähköiseen muotoon. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Sporty World Oy:n työntekijät, joiden pitää työnsä puolesta asiakastietoja käsitellä. Sähköisiin järjestelmiin on oma käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokannat ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

10. Tietojen säilytys

Henkilötietoja, jotka eivät liity asiakassuhteeseen, säilytetään yksi (1) vuosi, minkä jälkeen ne poistetaan järjestelmistä. Yritystietoja säilytetään asiakassuhteen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan yhden (1) vuoden kuluessa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaan ja oikaista häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Mahdolliset oikaisupyynnöt rekisteröity voi osoittaa kohdassa 2. mainitulle, rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten. Kiellon toteuttamiseksi rekisteröity klikkaa saamastaan sähköpostisuorasta linkkiä ”Kirjaudu pois sähköpostilistalta”, minkä jälkeen markkinointipostia ei enää lähetetä palveluntarjoajan puolesta.